Vidrižu muižas pils

Vidrižu muižas pils

Vidrižu muižas pils celta 19. gs. 70. vai. 80. gados. Tagad pilī skola. Kā stāsta novadpētnieki, pilī ir telpa, kurā spokojas. Fasādes dekoratīvā apdare ar ģerboņa cilni — 19. gs.
(A. Plaudis. Ceļvedis pa Latviju. Rīga, 2000.)

Licence:
Fotogrāfiju autors Jānis Sedols, aprakstus veidoja Gerards Joņins un Maiga Jankevica. Publicētie materiāli izmantojami saskaņā ar CC-BY-SA licenci.

Adreses un kontakti

281