Vilces muižas pils

Vilces muižas pils

Kungu māja celta 18. gs. pēc fon Mēdemu pasūtījuma, pārbūvēta 19. gs. sākumā. Galvenajā fasādē ieejas portāls vēlā baroka formās, augšdaļā marmora cilnis ar Mēdemu un Keizerlingu alianses ģerboni. Muižas apbūve veidota kā simetrisks ansamblis, saimniecības ēkas novietotas simetriski cita pret citu, vēlāk pārbūvētas. Kompleksā ainavu parks ar regulāru partera daļu, veidots 19. gs. vidū.
(www.pilis.lv)

Licence:
Fotogrāfiju autors Jānis Sedols, aprakstus veidoja Gerards Joņins un Maiga Jankevica. Publicētie materiāli izmantojami saskaņā ar CC-BY-SA licenci.

Adreses un kontakti

263