Virgas muižas pils

Virgas muižas pils

Virgas muižas pils celta 1910. gadā, tagad te atrodas deviņgadīgā skola. Parks (6 ha) ar 19 svešzemju sugu kokiem un krūmiem. Pāri ceļam brīvkunga A. Noldes kapu ansamblis (1919. g). (S. Rusmanis, I. Vīks. Kurzeme. Rīga, 1993.)

Licence:
Fotogrāfiju autors Jānis Sedols, aprakstus veidoja Gerards Joņins un Maiga Jankevica. Publicētie materiāli izmantojami saskaņā ar CC-BY-SA licenci.

Adreses un kontakti

238