Virķēnu muižas pils

Virķēnu muižas pils

1560. g. Virķenes ciemu nodedzināja krievi. 1676.-1920. g. Virķenes muiža piederēja baronu Engelhardu dzimtai.
(Quellen and Studien zur baltishen Geschichte — 8/11. Wien, 1990.)

Licence:
Fotogrāfiju autors Jānis Sedols, aprakstus veidoja Gerards Joņins un Maiga Jankevica. Publicētie materiāli izmantojami saskaņā ar CC-BY-SA licenci.

Adreses un kontakti

270