Vīķu muižas pils

Vīķu muižas pils

Bijušajā Vīķu muižā (1890. g.) tagad atrodas bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca. Vīķu parks veidots šaurā joslā Salacas krastā. Stādījumos sastopami gan vietējo sugu koki un krūmi, gan svešzemju sugu pārstāvji, piemēram, garzvīņu balzamegle, pelēkais riekstkoks, baltā apse, platlapu liepa. Pa kāpnītēm var nonākt upmalā un pa tiltiņu aiziet uz Vīķu saliņu. (A. Plaudis. Ceļvedis pa Latviju. Rīga, 2000.)

Licence:
Fotogrāfiju autors Jānis Sedols, aprakstus veidoja Gerards Joņins un Maiga Jankevica. Publicētie materiāli izmantojami saskaņā ar CC-BY-SA licenci.

Adreses un kontakti

273