Vecbornes pareizticīgo baznīca

Vecbornes pareizticīgo baznīca

Kaplavā pirmā pareizticīgo baznīca uzcelta 1794. g. Tā bija zema koka ēka, kurā Dievu pielūdza arī garām braucošie Daugavas plostnieki un strūdzinieki.
Pēc Rīgas arhibīskapa lēmuma 1895. g. vecās koka baznīcas vietā uzcēla mūra baznīcu, kas darbojas vēl mūsdienās — Kaplavas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca.
(Latvijas pagasti. Enciklopēdija. Rīga, 2001.)

Licence:
Fotogrāfiju autors Jānis Sedols, aprakstus veidoja Gerards Joņins un Maiga Jankevica. Publicētie materiāli izmantojami saskaņā ar CC-BY-SA licenci.

Adreses un kontakti

321