Nurmuižas mācītāja muiža. — populārākās

Aldis Aldis lauciene, talsu novads, nurmuiža, mācītājmuiža