Nurmuižas mācītāja muiža. — illustrācijas

Aldis Aldis lauciene, talsu novads, nurmuiža, mācītājmuiža