Nurmuižas mācītāja muiža. — vektori

Aldis Aldis lauciene, talsu novads, nurmuiža, mācītājmuiža