Nurmuižas mācītāja muiža. — foto

Aldis Aldis lauciene, talsu novads, nurmuiža, mācītājmuiža