Nurmuižas mācītāja muiža.

Aldis Aldis lauciene, talsu novads, nurmuiža, mācītājmuiža