Nurmuižas mācītāja muiža. — uzņemšanas datums

Aldis Aldis lauciene, talsu novads, nurmuiža, mācītājmuiža