Fridriķmuiža — populārākās

Aldis Aldis talsu raj., fridriķmuiža, lauciene