Fridriķmuiža — vektori

Aldis Aldis talsu raj., fridriķmuiža, lauciene