Fridriķmuiža — vertikāla

Aldis Aldis talsu raj., fridriķmuiža, lauciene