Fridriķmuiža — horizontāla

Aldis Aldis talsu raj., fridriķmuiža, lauciene