Fridriķmuiža — augošs

Aldis Aldis talsu raj., fridriķmuiža, lauciene