Fridriķmuiža — uzņemšanas datums

Aldis Aldis talsu raj., fridriķmuiža, lauciene