Fridriķmuiža — komentētās

Aldis Aldis talsu raj., fridriķmuiža, lauciene